Friday, August 3, 2012

உபுண்டு மேசையில் android கைப்பேசியின் call/sms தகவல்களை notifierஆக பெற

உபுண்டுவில்  android  கைப்பேசியில்  வரும்  call/smsக்களை notifier ஆக பெறலாம். அதற்கு android கைப்பேசியிலும்  உபுண்டுவிலும் தேவையான மென்பொருள்களை நிறுவிக்கொண்டால்  போதும்.

இந்த மென்பொருள்கள் இலவசமாகவே நமக்கு கிடைக்கின்றன. இதற்கான சுட்டி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கான சுட்டி. இதில் உபுண்டுவிற்கான மென்பொருளும் android டிற்க்கான மென்பொருளும்  கிடைக்கிறது.

Androidடிற்க்கான  மென்பொருளை googleலும் பெறலாம். அதற்கான சுட்டி.