Tuesday, November 24, 2009

உபுண்டுவில் sound converter

உபுண்டுவில் sound converter என்பது நம்மிடம் இருக்கும் mp3 பாடல்களை ogg formatக்கு மாற்ரிக் கொள்ளலாம். mp3 என்பது விலை கொடுத்து வாங்ககூடியது. ஆனால் ogg format அப்படியல்ல. சுதந்திரமான கட்டற்ற format.

இந்த நிரலை நிறுவுவதற்க்கு ubuntu software centerக்கு சென்று நிறுவிக்கொள்ளலாம். பின்னர்


Applications->Sound & video->Sound converter தெர்வு செய்தால் நிரல் வேலை செய்ய துவங்கும்.


இதில் add file பொத்தனை அழுத்தி mp3 கோப்புகளையோ அல்லது ogg கோப்பையோ தேர்வு செய்யலாம்.


பின்னர் convert பொத்தனை அழுத்தினால் கோப்பு மாறதுவங்கும்.

இதில் mp3,ogg,flv & wmv ஆகிய கோப்புகளிடையே மாற்ரிக்கொள்ளலாம். mp3 கோப்பாக மாறுவதற்க்கு lame plugin தேவை.இது ஒரு எளிமையான மென்பொருள். lame plugin நிறுவுவதற்கு நிரலிலேயே வழி இருக்கிறது.

No comments: