Saturday, June 26, 2010

உபுண்டுவில் mozilla thunderbirdன் புதிய பதிப்பு 3.1

உபுண்டுவில் mozilla thunderbird 3.1 புதிய பதிப்பு வெளி வந்துள்ளது. இது PPA ஆக இல்லாமல் deb கோப்பாக வந்துள்ளது. ubuntuzilla வழியாக நிறுவ சற்று சிரமமாக இருக்கிறது.

Download mozilla thunderbird 3.1


இன்னும் உபுண்டுவில் update வரவில்லை.No comments: