Monday, January 3, 2011

உபுன்டுவில் libreoffice ஐ PPA வழியாக நிறுவ

உபுண்டுவில் libreoffice நிறுவுவதற்க்கு தரவிறக்கம் செய்துதான் நிறுவவேண்டியிருந்தது. இப்போது இதற்கேன PPA வந்துள்ளது. டெர்மினலில் கீழ்கண்ட வரிகளை தட்டச்சு செய்தால் software sourceல் சேர்ந்துவிடும்.

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get install libreoffice

என்று தட்டச்சு செய்தால் libreoffice நிறுவப்பட்டுவிடும்.

1 comment:

சரவணன்.D said...

நன்றி சார்...