Monday, August 9, 2010

உபுண்டுவில் அடைவுகளை தனித்தனி விண்டோவில் திறக்க

உபுண்டுவில் ஒவ்வொரு அடைவையும் தனித்தனி விண்டோவில் திறப்பதற்கான வழி.

முதலில் nautilus file manager திறந்துகொண்டு அதில்

Edit->Preferences->Behaviour சென்று Open each folder its own window என்பதில் டிக் செய்துவிடவேண்டும்.


இப்போது nautilus file manager மூடிவிட்டு மீண்டும் திறக்க வரும் விண்டோவில் ஒவ்வொரு அடைவையும் தனித்தனி விண்டோவில் திறக்கலாம்.

No comments: