Sunday, March 6, 2011

உபுண்டு gimpல் 190 வகையான plugins G'MIC

உபுண்டுவில் போட்டோ மென்பொருளான gimpக்கும் 190க்கும் அதிகமான filters மற்றும் effect அடங்கிய plugins நிறுவிக்கொள்ளலாம்.

இதனை நிறுவ முதலில் டெர்மினலில் கீழ்கண்ட கட்டளைகளை கொடுக்க வேண்டும்.

sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/gimp
sudo apt-get update
sudo apt-get install gmic gimp-gmic

நிறுவியவுடன் Applications->Graphics->Gimp image editor செல்ல வேண்டும். பின்னர் முதலில் ஒரு படக்கோப்பினை திறந்துகொண்டு filters->G'MIC செல்ல வேண்டும்.

இதனை பயன்படுத்தப்பட்ட ஒருசில படங்களை கீழே காணலாம்.


மேலே உள்ள படம் G'MIC பயன்படுத்தாமல் உள்ள படம். பயன்படுத்தியப்பின் கீழே உள்ள படங்கள் போல் இருக்கும்.


No comments: