Sunday, March 21, 2010

உபுண்டுவில் ipod

புண்டுவில் ipod இணைத்தபோது அது ஒரு storage டிவைஸாக ஏற்றுக்கொண்டது. அழகாக mount ஆகி அதில் இருக்கும் அடைவுகளை காண்பித்தது.


இந்த device Transcend MP850 ver1.42 4GB கொள்ளளவு உடையது. desktopஇல் இதன் icon.இதன் file systemஆனால் இதன் வீடியோ format mtv கோப்பினை மட்டும் உபுண்டுவில் கொண்டுவர முடியவில்லை. ஆடியோ நன்றாக வேலை செய்கிறது.

அனைத்து கோப்புகளையும் data cable உதவியுடன் காப்பி செய்ய முடிகிறது.

No comments: