Monday, March 29, 2010

உபுண்டுவில் motherboard,bios info and cpu id காண

புண்டுவில் dmidecode என்ற கட்டளையை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் எழுதியிருக்கிறேன். அதில் ஒட்டுமொத்தமாக தகவல்கள் இருக்கும். இந்த பதிவில் தனிதனியான கட்டளைகள் பற்றி பார்ப்போம்.

CPU ID காண டெர்மினலில்

sudo dmidecode -t 4 | grep ID என்று கட்டளையிட்டால்Serial no. காண
sudo dmidecode | grep Serial
CPU information காண
sudo dmidecode -t 4BIOS information காண

sudo dmidecode -t 0
Motherboard information காண

sudo dmidecode -t 2

No comments: