Wednesday, March 24, 2010

உபுண்டுவில் openoffice 3.2 upgrade

புண்டுவில் open office 3.2க்கு இப்போது upgrade செய்துகொள்ளலாம். முன்னர் ஒபன் ஆபிஸ் வெளிவந்தபோது upgrade ஆகவில்லை. இப்போது 9.10 மட்டுமே upgrade வந்துள்ளது.

இதற்கு முதலில் டெர்மினலில்

sudo add-apt-repository ppa:openoffice-pkgs/ppa என்று தட்டச்சு செய்து software sourceல் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.

பின்னர்

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade என்று தட்டச்சு செய்து upgrade செய்துகொள்ளவேண்டும்.முன்னர் deb கோப்புகளை தரவிறக்கி நிறுவியபோது help வேலை செய்யவில்லை. ஆனால் இப்போது வேலை செய்கிறது. புதியதாக வரும் உபுண்டு 10.04 பதிப்பில் default ஆக open office 3.2 உள்ளது.

open office 3.2 புதியதாக நிறுவ டெர்மினலில்

sudo apt-get update && sudo apt-get install openoffice-org என்று தட்டச்சு செய்யவேண்டும்.

No comments: